Instituto Sueco Argentino de Cultura Till Startsidan

HILMA AF KLINT
Abstrakt pionjär.

 

 

 

Utställning på Moderna Museet, Stockholm,
16/2 - 26/5 2013

HAK = Hilma af Klint; numrering av hennes verk
KAT = Nummer i utställningskatalogen

1. Tidiga verk

Vårlandskap-motiv från Lommabukten, 1892. Kat. 44. 34,5 x 100 cm

 

Titel saknas, 1890-tal. HAK 1322, Kat 177. 34,2 x 26 cm

 

Titel saknas, 1890-tal. HAK 1323, Kat 178. 31 x 24,9 cm

 

Titel saknas, 1890-tal. HAK 1324, Kat 48. 22,2 x 25,6 cm

 

Titel saknas, 1890-tal. HAK 1326. 30,2 x 13,5 cm

 

Titel saknas, 1890-tal .HAK 1328, Kat. 45. 34,9 x 24,2 cm

 

Titel saknas, 1890-tal. HAK 1330, Kat 179. 57 x 35,4 cm

 

Titel saknas, 1890-tal. HAK 1331. 28,3 x 35,5 cm

 

Titel saknas, 1890-tal. HAK 1335, Kat 176. 17,3 x 17 cm

 

Titel saknas, 1890-tal. HAK 1341, Kat 175. 16,1 x 14,4 cm

 

Titel saknas, 1890-tal. HAK 1346, Kat. 46. 28,6 x 21,8 cm

 

Titel saknas, 1890-tal. HAK 1358, Kat 47. 13,7 x 18,5 cm

 

Titel saknas, 1890-tal. HAK 1367, Kat 174. 48,1 x 31,9 cm

 

2. Automatiska teckningar och pasteller


De Fem. Titel saknas, 1903. HAK 1467. 47,4 x 28,3 cm

 

 

De Fem. Titel saknas, 1903. HAK 1475. Kat.5. 48 x 41,9 cm

 

De Fem. Titel saknas, 1903. HAK 1480. 39,7 x 50,5 cm

 

De Fem. Titel saknas, 1904. HAK 1476. 39,5 x 42,5 cm

 

 

De Fem. Titel saknas, 1904. HAK 1481. Kat. 4. 31,5 x 40 cm

 

De Fem. Titel saknas, 1908. HAK 1252. Kat. 6. 53,2 x 63,4 cm

 

De Fem. Titel saknas, 1908. HAK 1253. Kat. 15. 53,6 x 63,2 cm

 

De Fem. Titel saknas, 1908. HAK 1254. Kat. 16. 52,7 x 63 cm

 

De Fem. Titel saknas, 1908. HAK 1256. Kat. 8. 53,4 x 63 cm

 

De Fem. Titel saknas, 1908. HAK 1258. Kat. 17. 52,5 x 62,6 cm

 

De Fem. Titel saknas, 1908. HAK 1259. Kat. 19. 52,7 x 62,6 cm

 

De Fem. Titel saknas, 1908. HAK 1261. Kat. 11. 53,2 x 62,1 cm

 

De Fem. Titel saknas, 1908. HAK 1264. Kat. 18. 52,5 x 62 cm

 

De Fem. Titel saknas, 1908. HAK 1265. Kat. 9. 54,8 x 64,5 cm

 

De Fem. Titel saknas, 1908. HAK 1268. Kat. 7. 52,5 x 63,9 cm

 

De Fem. Titel saknas, 1908. HAK 1269. Kat. 14. 54,5 x 64,6 cm

 

De Fem. Titel saknas, 1908. HAK 1271. Kat. 13. 53,1 x 62,6 cm

 

De Fem. Titel saknas, 1908. HAK 1272. Kat. 10. 52,5 x 62,5 cm

 

De Fem. Titel saknas, 1908. HAK 1274. Kat. 12. 52,5 x 62,8 cm

 

 

De Fem. Titel saknas, u.å. HAK 1469. Kat. 172. 41,6 x 51,6 cm

 

 

De Fem. Titel saknas, u.å. HAK 1470. Kat. 3. 51,5 x 45,3 cm

 

De Fem. Titel saknas, u.å. HAK 1472. 49,8 x 44 cm

 

 

De Fem. Titel saknas, u.å. HAK 1474. Kat. 2. 50,7 x 42,2 cm

 

3. Serie WU/Rosen, november 1906 – december 1907

 

Grupp I, nr. 1. Urkaos, 1906. HAK 001. Kat 20. 53 x 37 cm

 

Grupp I, nr. 2. Urkaos, 1906. HAK 002. Kat 21. 53 x 36,5 cm

 

Grupp I, nr. 3. Urkaos, 1906. HAK 003. Kat 22. 53 x 37 cm

 

Grupp I, nr. 4. Urkaos, 1906. HAK 004. Kat 23. 53 x 37 cm

 

Grupp I, nr. 5. Urkaos, 1906-1907. HAK 005. Kat 24. 53 x 37 cm

 

Grupp I, nr. 6. Urkaos, 1906-1907. HAK 006. Kat 25. 52,5 x 37 cm

 

Grupp I, nr. 7. Urkaos, 1906-1907. HAK 007. Kat 26. 53 x 37 cm

 

Grupp I, nr. 8. Urkaos, 1906-1907. HAK 008. Kat 27. 53 x 37 cm

 

Grupp I, nr. 9. Urkaos, 1906-1907. HAK 009. Kat 28. 51,5 x 37 cm

 

Grupp I, nr. 10. Urkaos, 1906-1907. HAK 010. Kat 29. 51,5 x 37 cm

 

Grupp I, nr. 11. Urkaos, 1906-1907. HAK 011. Kat 30. 51 x 37,5 cm

 

Grupp I, nr. 12. Urkaos, 1906-1907. HAK 012. Kat 31. 53 x 37 cm

 

Grupp I, nr. 13. Urkaos, 1906-1907. HAK 013. Kat 32. 52,5 x 37 cm

 


Grupp I, nr. 15. Urkaos, 1906-1907. HAK 016. Kat. 33. 52 x 37 cm

 

Grupp I, nr. 16. Urkaos, 1906-1907. HAK 016. Kat. 34. 53 x 37 cm

 

Grupp I, nr. 17. Urkaos, 1906-1907. HAK 017. Kat 35. 52,5 x 37 cm

 

Grupp I, nr. 19. Urkaos, 1906-1907. HAK 019. Kat 36. 51,5 x 37 cm

 

Grupp I, nr. 20. Urkaos, 1906-1907. HAK 020. Kat 37. 52,5 x 37 cm

 

Grupp I, nr. 21. Urkaos, 1906-1907. HAK 021. Kat 38. 51,5 x 36,5 cm

 

Grupp I, nr. 22. Urkaos, 1906-1907. HAK 022. Kat 39. 51,5 x 36,5 cm

 

Grupp I, nr. 23. Urkaos, 1906-1907. HAK 023. Kat 40. 52 x 37 cm

 

Grupp I, nr. 24. Urkaos, 1906-1907. HAK 024. Kat 41. 51,5 x 37 cm

 

Grupp I, nr. 25. Urkaos, 1906-1907. HAK 025. Kat 42. 52,5 x 37,5 cm

 

 

Grupp II, nr. 2. Erosserien, 1907. HAK 028. Kat 63. 58,5 x 81,5 cm

 

Grupp II, nr. 5. Erosserien, 1907. HAK 031. Kat 64. 61 x 82 cm

 

Grupp II, nr. 6. Erosserien, 1907. HAK 032. Kat 65. 58,5 x 81,5 cm

 

Grupp II, nr. 8. Erosserien, 1907. HAK 034. Kat 66. 58,5 x 81,5 cm

 

Grupp III, nr. 4. De stora figurmålningarna, 1907. HAK 041. Kat 49. 150 x 118 cm

 

Grupp III, nr. 5. De stora figurmålningarna, 1907. HAK 042. Kat. 50. 150 x 118 cm
Nyckeln till hittillsvarande arbeten.

 

4. Saknar seriebeteckning. Oktober – december 1907

 

Grupp IV, nr. 1. De tio största, Barnaåldern, 1907. HAK 102. Kat 83. 322 x 239 cm

 

Grupp IV, nr. 2. De tio största, Barnaåldern, 1907. HAK 103. Kat. 84. 315 x 234 cm

 

Grupp IV, nr. 3. De tio största, Ynglingaåren, 1907. HAK 104. Kat. 85. 321 x 240 cm

 

Grupp IV, nr. 4. De tio största, Ynglingaåren, 1907. HAK 105. Kat 86. 315 x 234 cm

 

Grupp IV, nr. 5. De tio största, Mannaåldern, 1907. HAK 106. Kat 87. 321 x 237 cm

 

Grupp IV, nr. 6. De tio största, Mannaåldern, 1907. HAK 107. Kat. 88. 315 x 234 cm

 

Grupp IV, nr. 7. De tio största, Mannaåldern, 1907. HAK 108. Kat. 89. 315 x 235 cm

Grupp IV, nr. 8. De tio största, Mannaåldern, 1907. HAK 109. Kat 90. 322 x 239 cm

 

Grupp IV, nr. 9. De tio största, Ålderdomen, 1907. HAK 110. Kat 91. 320 x 238 cm

 

Grupp IV, nr. 10. De tio största, Ålderdomen, 1907. HAK 111. Kat 92. 320 x 237 cm

 

5. Serie WUS/Sjustjärnan , januari – april 1908

 

Grupp V, nr. 1. Sjustjärnan, 1908. HAK 048. Kat 51. 62,5 x 76 cm

 

Grupp V, nr. 2. Sjustjärnan, 1908. HAK 049. Kat. 54. 75,5 x 62 cm

 

Grupp V, nr. 5. Sjustjärnan, 1908. HAK 052. Kat 52. 75 x 61,5 cm

 

Grupp V, nr. 7. Sjustjärnan, 1908. HAK 054. Kat 53. 75,5 x 62 cm

 

Grupp V, nr. 12. Sjustjärnan, 1908. HAK 059. Kat 55. 76,5 x 63 cm

 

Grupp V, nr. 13. Sjustjärnan, 1908. HAK 060. Kat 56. 73 x 62 cm

 

Grupp V, nr. 14. Sjustjärnan, 1908. HAK 061. Kat 57. 73 x 65,5 cm

 

Grupp V, nr. 15. Sjustjärnan, 1908. HAK 062. Kat 58. 76 x 64,5 cm

 

Grupp V, nr. 19. Sjustjärnan, 1908. HAK 066. Kat 59. 73,5 x 62 cm

 

 

Grupp VI, nr. 1. Evolutionen, 1908. HAK 069. Kat 67. 102,5 x 134,5 cm

 

Grupp VI, nr. 2. Evolutionen, 1908. HAK 070. Kat 68. 100 x 131,5 cm

 

Grupp VI, nr. 3. Evolutionen, 1908. HAK 071. Kat. 69. 102,5 x 133,5 cm

 

Grupp VI, nr. 4. Evolutionen, 1908. HAK 072. Kat 70. 104 x 133,5 cm

 

Grupp VI, nr. 5. Evolutionen, 1908. HAK 073. Kat 71. 100,5 x 133 cm

 

Grupp VI, nr. 6. Evolutionen, 1908. HAK 074. Kat 72. 100,5 x 132,5 cm

 

Grupp VI, nr. 7. Evolutionen, 1908. HAK 075. Kat. 73. 101,5 x 132,5 cm

 

Grupp VI, nr. 8. Evolutionen, 1908. HAK 076. Kat 74. 103 x 133 cm

 

Grupp VI, nr. 9. Evolutionen, 1908. HAK 077. Kat 75. 101 x 131,5 cm

 

Grupp VI, nr. 10. Evolutionen, 1908. HAK 078. Kat 76. 102,5 x 132,5 cm

 

Grupp VI, nr. 11. Evolutionen, 1908. HAK 079. Kat 77. 102,5 x 133,5 cm

 

Grupp VI, nr. 12. Evolutionen, 1908. HAK 080. Kat 78. 102 x 133 cm

 

Grupp VI, nr. 13. Evolutionen, 1908. HAK 081. Kat 79. 99 x 129,5 cm

 

Grupp VI, nr. 14. Evolutionen, 1908. HAK 082. Kat 80. 99,5 x 129,5 cm

 

Grupp VI, nr. 15. Evolutionen, 1908. HAK 083. Kat 81. 99 x 130 cm

 

Grupp VI, nr. 16. Evolutionen, 1908. HAK 084. Kat 82. 102 x 133 cm

 

6. Serie US, mars-april 1908, september – december 1913

 

Grupp VII, nr. 9. Sjustjärnan, 1908. HAK 093. Kat 60. 25,5 x 35,5 cm

 

Grupp VII, nr. 14. Sjustjärnan, 1908. HAK 098. Kat 61. 25,3 x 35,7 cm

 

Grupp VII, nr. 17. Sjustjärnan, 1908. HAK 101. Kat 62. 25,3 x 35,6 cm

 

Grupp VIII, nr. 1, 1913. HAK 126. Kat 43. 74 x 53 cm

 

Grupp VIII, nr. 2, 1913. HAK 127. Kat 93. 72,5 x 53,5 cm

 

Grupp VIII, nr. 5, 1913. HAK 130. Kat 94. 155,5 x 114 cm

 

Grupp VIII, nr. 6, 1913. HAK 131. Kat 95. 152,5 x 115,5 cm

 

7. Serie W, 1913 – 1915

 

Nr 1. Kunskapens träd, 1913. HAK 133. Kat. 173. 45,7 x 29,5 cm

 

Nr 2. Kunskapens träd, 1913. HAK 134. Kat. 180. 45,8 x 29.5 cm

 

Nr 3. Kunskapens träd, 1913. HAK 135. Kat. 181. 45,8 x 29,5 cm

 

Nr 4. Kunskapens träd, 1913. HAK 136. Kat. 182. 45,8 x 29,5 cm

 

Nr 5. Kunskapens träd, 1913. HAK 137. Kat. 183. 45,8 x 29,5 cm

 

8. Serie SUW/UW, oktober 1914 – maj 1915

 

Grupp IX/SUW, nr. 1, Svanen nr. 1, 1915. HAK 149. Kat. 96. 150 x 150 cm

 

Grupp IX/SUW, nr. 7, Svanen nr. 7, 1915. HAK 155. Kat 97. 148,5 x 149,5 cm

 

Grupp IX/SUW, nr. 8, Svanen nr. 8, 1915. HAK 156. Kat 98. 152,5 x 149 cm

 

Grupp IX/SUW, nr. 9, Svanen nr. 9, 1915. HAK 157. Kat 99. 149,5 x 149 cm

 

Grupp IX/SUW, nr. 10, Svanen nr. 10, 1915. HAK 158. Kat 100. 152,5 x 149,5 cm

 

Grupp IX/SUW, nr. 11, Svanen nr. 11, 1915. HAK 159. Kat 101. 150,5 x 149 cm

 

Grupp IX/SUW, nr. 12, Svanen nr. 12, 1915, HAK 160. Kat 102. 151,5 x 151 cm

 

Grupp IX/SUW, nr. 13, Svanen nr. 13, 1915. HAK 161. Kat 103. 148,5 x 151 cm

 

Grupp IX/SUW, nr. 14, Svanen nr. 14, 1915. HAK 162. Kat 104. 151 x 151 cm

 

Grupp IX/SUW, nr. 15, Svanen nr. 15, 1915. HAK 163. Kat 105. 152 x 147,5 cm

 

Grupp IX/SUW, nr. 16, Svanen nr. 16, 1915. HAK 164. Kat 106. 154,5 x 151 cm

 

Grupp IX/SUW, nr. 17, Svanen nr. 17, 1915. HAK 165. Kat 107. 150,5 x 151 cm

 

Grupp IX/SUW, nr. 19, Svanen nr. 19, 1915. HAK 167. Kat 108. 148,5 x 152 cm

 

Grupp IX/SUW, nr. 21, Svanen nr. 21, 1915. HAK 169. Kat 109. 153 x 153 cm

 

Grupp IX/SUW, nr. 22, Svanen nr. 22, 1915. HAK 170. Kat 110. 152,5 x 149,5 cm

 

Grupp IX/SUW, nr. 23, Svanen nr. 23, 1915. HAK 171. Kat 111. 152,5 x 150 cm

 

Grupp IX/SUW, nr. 25, Duvan nr. 1, 1915. HAK 173. Kat 112. 151 x 114,5 cm

 

Grupp IX/SUW, nr. 27, Duvan nr. 2, 1915. HAK 175. Kat. 113. 155,5 x 115,5 cm

 

Grupp IX/SUW, nr. 28, Duvan nr. 4, 1915. HAK 176. Kat 114. 152,5 x 115,5 cm

 

Grupp IX/SUW, nr. 29, Duvan nr. 5, 1915. HAK 177. Kat 115. 152,5 x 117,5 cm

 

Grupp IX/SUW, nr. 38, Duvan nr. 14, 1915. HAK 186. Kat 116. 154 x 128,5 cm

 

9. Altarbilder, oktober – december 1915

 

Grupp X, nr. 1, Altarbild, 1915. HAK 187. Kat 117. 237,5 x 179,5 cm

 

Grupp X, nr. 2, Altarbild, 1915. HAK 188. Kat 118. 238 x 179 cm

 

Grupp X, nr. 3, Altarbild, 1915. HAK 189. Kat 119. 237,5 x 178,5 cm

 

10. Serie Parsifal, oktober – november 1916

 

Grupp I, nr. 1, 1916. HAK 202. Kat. 1. 24,8 x  26,1 cm

 

Grupp I, nr. 39, 1916. HAK 243. Kat. 132. 25,1 x 26,2 cm

 

Grupp I, nr. 40, 1916. HAK 244. Kat. 131. 25 x 26,2 cm

 

Grupp I, nr. 41, 1916. HAK 245. Kat. 133. 25,2 x 26,1 cm

 

Grupp I, nr. 50, 1916. HAK 259. Kat. 135. 24,8 x 27 cm

 

Grupp I, nr. 51, 1916. HAK 260. Kat. 136. 25,2 x 27 cm

 

Grupp I, nr. 61, 1916. HAK 270. Kat. 120. 26,8 x 25 cm

 

Grupp I, nr. 62, 1916. HAK 271. Kat. 121. 26,8 x 24,9 cm

 

Grupp II, nr. 69, 1916. HAK 279. Kat. 122. 26,8 x 24,8 cm

 

Grupp II, nr. 70, 1916. HAK 280. Kat. 123. 26,9 x 24,8 cm

 

Grupp III, nr. 98, 1916. HAK 308. Kat. 134. 25 x 26,9 cm

 

Grupp III, nr. 109, 1916. HAK 317. Kat. 124. 25 x 26,8 cm

 

Grupp III, nr. 110, 1916. HAK 318. Kat. 125. 24,9 x 26,9 cm

 

Grupp III, nr. 112, 1916. HAK 320. Kat. 126. 24,9 x 26,8 cm

 

Grupp III, nr. 113, 1916. HAK 321. Kat. 127. 24,7 x 26,8 cm

 

Grupp III, nr. 117, 1916. HAK 324. Kat. 128. 26,9 x 25 cm

 

Grupp III, nr. 118, 1916. HAK 325. Kat. 129. 26,9 x 24,7 cm

 

Grupp III, nr. 121, 1916. HAK 327. Kat. 130. 26,9 x 25 cm

 

11. Serie Atomen, januari 1917

 

Nr. 5, 1917

(Kroppen äger förmåga att höja sig öfver sin jordbundenhet genom att villligt lyssna tillöfverfysisk kraft). HAK 357. Kat. 138. 26,8 x 24,8 cm 

 

Nr. 6, 1917

(När atomen är i hvila på eterplanet indrages i dess centrum af kraft och magasineras där. När kroppen är harmonisk utgår från atomernas centrum kraft, som strålar genom dem utåt). HAK 358. Kat. 139. 26,9 x 25 cm

 

Nr. 7, 1917

(Atomen äger på en gång begränsning och utvecklingsförmåga. När atomen vidgas på eterplanet uppstår glöd i den jordiska atomens fysiska del). HAK 359. Kat. 137. 26,9 x 24,8 cm

 

12. Saknar seriebeteckning.

 

Titel saknas, 1917. HAK 388. Kat. 140. 50,2 x 26,9 cm

 

13. Serie I, december 1919

 

Violblommor med riktlinjer, 1919. HAK 457. Kat. 171. 50 x 26,8 cm

 

14. Serie II, januari 1920

 

Nr. 1. Utgångsbild, 1920. HAK 468. Kat. 141. 27 x 36,5 cm

 

Nr. 2a. Mahatmernas nuvarande ståndpunkt, 1920. HAK 469. Kat. 142. 36,5 x 27 cm

 

Nr. 2b. Judarnas ståndpunkt vid Jesu födelse, 1920. HAK 470. Kat. 143. 36,5 x 27 cm

 

Nr. 3a. Budhas ståndpunkt i jordelifvet, 1920. HAK 471. Kat. 144. 37 x 28 cm

 

Nr. 3b. Judendomens och hedendomens ståndpunkt, 1920. HAK 472. Kat. 145.

36,5 x 27 cm

 

Nr. 3c. Muhamedanska ståndpunkten, 1920. HAK 473. Kat. 146. 36,5 x 27 cm

 

Nr. 3d. Budhismens lärosystem, 1920. HAK 474. Kat. 147. 37,5 x 28 cm

 

Nr. 3d. Den kristna religionen, 1920. HAK 475. Kat. 148. 37 x 27 cm

 

15. Serie IV, januari 1920

 

Nr 2a, 1920. HAK 485. Kat. 149. 40 x 30 cm

 

Nr 2b, 1920. HAK 486. Kat. 150. 40 x 30 cm

 

Nr 2c, 1920. HAK 487. Kat. 151. 40 x 30 cm

 

Nr 2d, 1920. HAK 488. Kat. 152. 40 x 30 cm

 

Nr 3b, 1920. HAK 490. Kat. 153. 40 x 30 cm

 

Nr 5, 1920. HAK 493. Kat. 154. 40 x 30 cm

 

16. Serie V, januari – februari 1920

 

Nr 1, 1920. HAK 497. Kat. 155. 38 x 27 cm

 

Nr 2a, 1920. HAK 498. Kat. 156. 39 x 28 cm

 

Nr 2b, 1920. HAK 499. Kat. 157. 39 x 28 cm

 

Nr 3a, 1920. HAK 500. Kat. 159. 40 x 28,5 cm

 

Nr 3b, 1920. HAK 501. Kat. 158. 40 x 28,5 cm

 

Nr 3c, 1920. HAK 502. Kat. 160. 39,5 x 28,5 cm

 

Nr 3d, 1920. HAK 503. Kat. 161. 39,5 x 28,5 cm

 

Nr 4, 1920. HAK 504. Kat. 163. 39 x 28 cm

 

Nr 5, 1920. HAK 505. Kat. 162. 39 x 28,5 cm

 

Nr 6, 1920. HAK 506. Kat. 165. 39 x 28,5 cm

 

Nr 7, 1920. HAK 507. Kat. 164. 38,5 x 27,5 cm

 

17. Serie VI, februari 1920

 

Nr 1, 1920. HAK 508. Kat. 166. 39 x 28 cm

 

18. Serie VII, februari – mars 1920

 

Nr 3, 1920. HAK 530. Kat. 167. 38 x 30 cm

 

Nr 4, 1920. HAK 531. Kat. 168. 39 x 30 cm

 

Nr 5, 1920. HAK 532. Kat. 169. 38 x 30 cm

 

Nr 6, 1920. HAK 533. Kat. 170. 38,5 x 30 cm

 

19. Ett arbete över sädesslag, augusti – september 1920

 

Hvetekornet, 1920. HAK 546.Kat. 184. 15,2 x 12,4 cm

 

Hafvrekornet, 1920. HAK 548. Kat. 185. 15,2 x 12,3 cm

 

20. Vid betraktandet av blommor och träd, juli – oktober 1922

 

Titel saknas, 1922. HAK 607. Kat. 194. 17,9 x 25 cm

 

Titel saknas, 1922. HAK 612. Kat. 205. 18 x 25 cm

 

Titel saknas, 1922. HAK 614. Kat. 196. 17,9 x 25 cm

 

Titel saknas, 1922. HAK 624. Kat. 197. 18 x 25 cm

 

Hvete och malört, 1922. HAK 627. Kat. 187. 17,3 x 24 7 cm

 

Sädesax, 1922. HAK 628. Kat. 186. 17,2 x 24,8 cm

 

Björken, 1922. HAK 639. Kat. 188. 17,3 x 24,9 cm

 

Malva, 1922. HAK 641. Kat. 191. 24,3 x 34,8 cm

 

Tisteln, 1922. HAK 644. Kat. 190. 24,7 x 35 cm

 

Asken, 1922. HAK 647. Kat. 189. 24,3 x 34,9 cm

 

Grönalgen, 1922. HAK 655. Kat. 193. 24,8 x 35 cm

 

Ormbunke och stensöta, 1922. HAK 656. Kat. 192. 24,3 x 34,9 cm

 

21. Sena akvareller.

 

Titel saknas, 1924. HAK 689. Kat. 200. 35 x 24,8 cm

 

Titel saknas, 1924. HAK 690. Kat. 201. 25 x 35 cm

 

Titel saknas, 1924. HAK 729. Kat. 202. 37,8 x 48,1 cm

 

Titel saknas, 1924. HAK 731. Kat. 198. 37,8 x 48,2 cm

 

Titel saknas, 1930. HAK 772. Kat. 199. 35,1 x 25,8 cm

 

Titel saknas, 1931. HAK 809 Kat. 195. 26,2 x 35 cm

 

En karta: Storbritannien, 1932. HAK 883. Kat. 203. 70,2 x 48,5 cm

 

En karta: Iberiska halvön, 1932. HAK 884. Kat. 204. 70,2 x 48,7 cm

Notiser
 
 
 
     

 

 

Månadens vy från Argentina

Månadens vin

 


 

 
 
The 2nd variance from the hublot replica uk launched this season from Baselworld, is actually forty millimeters as well as homes the bigger and much more up-to-date Quality 3255; these types of wrist watches time clock within greater, beginning close to $35, 000. Each rolex replica sale tend to be solely obtainable in gold and silver, function the actual rolex replica fluted bezel, stay fingers, a good caseback camouflaging the actual motion, sapphire deposits, as well as, obviously, the actual replica watches band. Every sequence after that is created obtainable along with a large number of feasible designs, through baguette cartier replica sale hr guns to some easy however stunning lapis lazuli call. To obtain a little more crucial, the actual motion running the conventional replica watches uk may be virtually unmarked because 1988, this wouldn't end up being unjust to have an target audience in order to wish much more improvement on the almost 30-year time period from the item having a $20, 000 cost.