Instituto Sueco Argentino de Cultura Startsida

HILMA AF KLINT
Abstrakt pionjär

 

 

LÄNKAR
Moderna Museet, Stockholm, om utställningen

Video 23 min med utställningens curator Iris Müller

New York Times

Wall Street Journal

Euronews
 

:


De fem


Urkaos 16
 


Svanen 1
Parsifal 110


Sädesax

INTRODUKTION
Hilma af Klint (1862 – 1944) var en radikal banbrytare för en konst som vände sig bort från den synliga verkligheten. Redan 1906 utvecklade hon ett abstrakt bilspråk. Det var flera år före Wassily Kandinsky (1866 - 1944), Piet Mondrian (1872 - 1944) och Kazimir Malevitj (1878 - 1935), vilka fortfarande betraktas som föregångare till den abstrakta konsten på 1900-talet.

Hilma af Klint utgick från att det finns en andlig dimension i tillvaron och ville synliggöra sammanhang som ligger bortom det som ögat kan se. I likhet med många av sina samtida var hon påverkad av andliga strömningar, i synnerhet av spiritismen, teosofin och senare också antroposofin. 

I Hilda af Klints testamente står att de abstrakta verken inte fick göras tillgängliga för allmänheten förrän tidigast 20 år efter hennes död. Hon var övertygad om att man först då skulle komma att inse deras betydelse. 
 

HILDA AF KLINTS KONSTNÄRSKAP
Efter utbildning vid Tekniska Skolan i Stockholm (nuvarande Konstfack) var Hilma af Klint elev vid Konstakademien mellan 1882 och 1887.  Efter studierna och fram till 1908 hade hon en ateljé vid Kungsträdgården i centrala Stockholm. Hon målade och ställde ut porträtt och landskap i naturalistisk stil.

År 1896 bildade Hilma af Klint och fyra andra kvinnor gruppen "De Fem".  De ägnade sig åt spiritistiska seanser och började öva sig i automatisk skrift. Så småningom utvecklade hon ett automatiskt tecknande, flera decennier före surrealisterna. Efter hand övergav hon det naturalistiska bildspråket och strövade bort från sitt skolade uttryck. Hon påbörjade en resa inåt, i en värld som för de flesta är dold.

Mellan 1906 och 1915 skapade Hilma af Klint sitt centrala verk, Målningarna till Templet. Sviten omfattar 193 målningar i olika serier och grupper. Den bärande idén är att förmedla kunskap om alltings enhet, bortom den synliga dualistiska världen. Mellan november 1906 och april 1908 skapades den första delen av Målningarna till Templet, bestående av 111 bilder i olika storlekar, ofta utgående från former som är hämtade från naturen. De tio största från 1907 skildrar människans fyra åldrar: Barnaåldern, Ynglingaåldern, Mannaåldern och Ålderdomen. Evolutionen från 1908 handlar om utveckling och processer, om hur världen och materien har uppstått ur anden. 

Mellan 1908 och fram till 1912 gjorde hon ett uppehåll i arbetet för att ta hand om sin mamma och studera den esoteriska kristendomen och Rudolf Steiners litteratur om Rosencreuzarna. Fram till 1908 färgades Målningarna till Templet delvis av ett teosofiskt innehåll, men när arbetet återupptogs 1912 var den kristna symboliken mer påtaglig. Abstraktionerna var nu av en mer geometrisk karaktär. Gruppen Svanen målades under 1914 och 1915. Svanen är en symbol för det översinnliga i många mytologier och religioner. Altarbilder är en sammanfattning av de tidigare serierna. 

Sedan uppdraget med Målningarna till Templet hade slutförts ägnade sig Hilma af Klint åt att försöka förstå de budskap hon hade förmedlat, bland annat genom att skriva om världens andliga sammanhang. I serien Parsifal från 1916 skildrar hon detta sökande efter kunskap.

År 1920 präglades av ett intensivt skapande. I flera serier oljemålningar i litet format utforskade Hilma af Klint de stora världsreligionerna. 

Influerad av Rudolf Steiners antroposofiska synsätt slutade Hilma af Klint att måla geometriska kompositioner, efter två års uppehåll i sitt konstnärliga skapande. Istället började hon skildra de andliga sammanhangen i akvareller med utgångspunkt i naturen, såsom i serien Vid betraktande av blommor och träd.

*
 

Notis

 


 


 


         Eftersommar


         Vårlandskap


De Fem


De tio största: 3
 


Svanen 17
Religionerna
 Grönalgen

 
 
 
     

 

Rolex discovered out of this encounter however it wasn't before 1950s which rolex replica watches might discharge its plunge view. The initial tag heuer replica sale started an extended period associated with testing as well as enhancement. The initial ref. 6204 had been created for any 12 months or even much less, as well as which exact same 12 months rolex replica sale variations from the Rolex Submariner had been becoming created or even prepared. Actually, for many associated with it's earlier existence, the actual hublot replica uk experienced a powerful number of not just evolutionary actions, but tag heuer replica uk style testing. It's resulted in an incredibly wealthy region with regard to enthusiasts simply because a lot of variations been around in early stages within the model's background. These days within 2013 the actual rolex replica sale is actually size from 40mm broad, that is absolutely no bigger than moderate through the majority of view requirements.